מידע על מיחזור פסולת אלקטרונית

בשנים האחרונות עלתה מאוד המודעות לחשיבות של שמירה על איכות הסביבה והמיחזור בפרט. מיחזור הוא תהליך בו משתמשים בחומרי פסולת ומוצרים מוכנים חומרי גלם לייצור מוצרים חדשים. מיחזור פסולת אלקטרונית הוא איסוף של מכשירים שונים הפועלים באמצעות גלים אלקטרומגנטיים ופירוקם חזרה למתכות וחומרים אחרים שמשמשים לייצור של מכשירים חדשים.

חשיבותו של תהליך זה הוא בעובדה שהמכשור האלקטרוני מכיל מתכות רעילות שכאשר הן יוצרות מגע עם הקרקע במקרה שהמיכשור מוטמן בה, הן מזהמות אותה ואת מאגרי מי התהום שבה. איסוף המכשירים מצמצם במידת מה את הזיהום הסביבתי שנגרם מהטמנתו בקרקע והופך אותם למשאבים נדרשים.

פסולת מסוג זה מוגדרת כציוד שלא ניתן להשתמש בו יותר למטרה שלשמה נוצר ופועל בזרם של 1500 וולט בזרם ישר או 1000 וולט במתח חשמלי. היא כוללת מכשירים כדוגמת טלפונים סלולאריים, תנורים, מצברים, סוללות, טוסטרים, מקררים, טלוויזיות, מקדחות, גלאי עשן, ציוד למשחקי וידאו ועוד.
בישראל קיים תאגיד מיחזור שאחראי גם על מיחזור פסולת אלקטרונית.

בנוסף, החל משנת 2013 מטיל חוק הטיפול הסביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות תשע"ב-2012 חובות שונות על יבואנים ויצרנים בכל הקשור לנושא של מחזור פסולת אלקטרונית.
כך הוא קובע שיבואנים ויצרנים של מצברים וסוללות יהיו חייבים למחזר בין 25 ל-35 אחוז מסך משקל המצברים או הסוללות שמכרו בשנה. בדומה, יצרנים ויבואנים של ציוד אלקטרוני יהיו חייבים למחזר חמישים אחוז מסך משקל הציוד שמכרו.

מלבד זאת גם רשויות מקומיות חייבות לפי הנוהל של המשרד להגנה על איכות הסביבה להקים נקודות מיחזור של פסולת אלקטרונית, בדומה למכלים הפזורים למחזור חומרים מסוגים אחרים, זאת בנוסף לשירות של פינוי ואיסוף פסולת מסוג זה מבתי התושבים.
חשוב לציין כי העלות של ההעברה לצורך מיחזור פסולת אלקטרונית תהיה מוטלת על אותן הרשויות, היצרנים והיבואנים ולא על התושבים.

מיחזור ירוק

התגובות סגורות.